Uvjeti korištenja

Korištenjem ove usluge suglasni ste sa sljedećim Uvjetima korištenja:


Hrvatskioglasnik.com je online usluga spajanja prodavača sa kupcima i ne može preuzeti odgovornost za kvalitetu stavki prezentiranih u ovoj stranici.

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, videosnimke i drugi materijali objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Prodaj.eu ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. 


Hrvatskioglasnik.com ne daje bilo kakva jamstva izričita ni posljedična na robu ili usluge navedene na stranici.
Hrvatskioglasnik.com ne priznaje nikakva pretpostavljena jamstva trgovačkih sposobnosti ili prikladnosti za određenu svrhu.

Ni pod kojim okolnostima, uključujući, ali ne ograničavajući se na nemar, Hrvatskioglasnik.com ne može biti odgovoran za bilo kakvu posebnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz uporabe ili nemogućnosti korištenja, materijala na ovoj stranici, čak ni kad je Hrvatskioglasnik.com  ovlašteni zastupnik bio upozoren na mogućnost takvih šteta. Mjerodavno pravo ne može dopustiti ograničenje ili isključenje odgovornosti ili slučajne ili posljedične štete. 

Prodavači preuzimaju sve rizike i odgovornost koja proizlazi iz njihove ponude za prodaju bilo kojeg predmeta ili usluge.

Hrvatskioglasnik.com zadržava pravo odbiti uslugu bilo kome u bilo kojem trenutku bez objašnjenja. Pornografski i drugi "uvredljive" ili ilegalni sadržaji bit će uklonjeni odmah po saznanju, a korisniku zabranjen pristup. Ukoliko korisnik pokuša ponovo objaviti ilegale sadržaje, isti će biti prijavljeni nadležnom tijelu.

Korisnici moraju biti punoljetni sa sposobnošću da uđu u obvezujuće ugovore.

Hrvatskioglasnik.com ne garantira da možemo primijetiti ili spriječiti bilo neprimjereno korištenje sustava.

Uvjeti plaćanja su  dogovor između prodavatelja i kupca. Hrvatskioglasnik.com nema nikakvog učestvovanja u transakciji.

Uvjeti korištenja se mogu izmijeniti bez prethodne obavijesti.

Hrvatskioglasnik.com se ovime oslobađa od bilo kakve odgovornosti u pružanju usluga oglašavanja. Ukoliko korisnik uzrokuje štetu Hrvatskioglasnik.com portalu ili njegovim zastupnicima, korisnik se obvezuje nadoknaditi sve troškove i izdatke, uključujući razumne odvjetničke troškove.

Korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti svoje osobne podatke i podatke za kontakt. Prikupljanje traženih podataka utemeljeno je Zakonom o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Korisnik za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjeni su na Hrvatskioglasnik.com poslužitelju, te se ne koriste u ikakve druge svrhe osim pri korištenju Hrvatskioglasnik.com web stranice.

Zabranjeno je objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja i pismenog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Zlouporaba oglasnog prostora se može prijaviti koristeći opciju na stranicu oglasa, a sve primjedbe i upite možete poslati putem kontakt obrasca.