Opis korisnika

Tijdens de winter hoeft de palm haast geen vocht te ontvangen, dan is hij in een soort van winter slaap. Eenmaal per 3 dagen is dan toereikend.

If you adored this post and you would certainly like to get more info concerning Phoenix roebelenii kindly check out the internet site.